Vad kan Agriwise göra?

Agriwise är ett webbaserat program där du kan experimentera, planlägga och jämföra olika produktionsmöjligheter. Den data som används i kalkylerna är hämtad från organisationer inom branschen och uppdateras årligen.

I Agriwise kan du bland annat upprätta kalkyler för varje produktionsgrens täckningsbidrag, dela upp samtliga intäkter och kostnader för olika verksamhetsgrenar och få en sammanställning för hela verksamheten. Du kan också jämföra olika företagsalternativ direkt i programmet, importera SIE-filer och upprätta fullmakt till annan användare och dela verksamhetens uträkningar, rapporter och kalkyler med den personen.

Med interna balanser, som du enkelt upprättar i programmet, kontrollerar du t ex att åkrarna producerar tillräckligt med foder för djuren att äta. Brist eller överskott av foder kan leda till felaktiga slutsatser. Du kan dessutom göra två olika typer av balansräkningar, en bokföringsmässig och en för marknadsvärden. Utöver en skriftlig manual finns korta hjälpfilmer som guidar dig genom processen att upprätta en korrekt kalkyl.

Agriwise kan även användas i undervisningssyfte där kursledaren kan dela in deltagarna i arbetsgrupper. Personerna i de enskilda arbetsgrupperna kan sedan dela olika kalkyler och företagsalternativ med varandra och arbeta tillsammans.