Vad kan Agriwise göra?


Nya Agriwise är lättnavigerat och effektivt. Genom en stor mängd data har du möjlighet att experimentera, planlägga och jämföra produktionsmöjligheter. Nedan finner du en sammanställning över de mest använda funktionerna och en del av de nyheter som har förbättrat programmet.

I nya Agriwise kan du bland annat...

 • ...upprätta täckningsbidragskalkyler för varje produktionsgren. 
 • ...få en sammanställning för hela verksamheten. 
 • ...exportera sammanställning, balansräkning, täckningsbidragskalkyler m.m. till PDF-filer för enkel utskrift. Se exempel
 • ...upprätta fullmakt till annan användare och dela verksamhetens uträkningar, rapporter och kalkyler. Detta förenklar kommunikationen mellan rådgivare och kund eller mellan företagspartners. Du kan välja om du vill tillåta annan användare att redigera eller enbart ge den möjlighet att se.
 • ...dela upp samtliga intäkter och kostnader för olika verksamhetsgrenar.
 • ...enkelt importera SIE-filer.
 • ...jämföra olika företagsalternativ direkt i programmet
 • ...visa att produktion för intern förbrukning balanserar

 • En nyhet är att kalkyler för stallgödsel upprättas för dig som bedriver animalieproduktion. Stallgödseln kan användas till dina olika produktionsgrenar, vilket ger en mer korrekt ekonomisk uträkning än tidigare.
 • Nytt är även att rapporter för resultaträkning, kassaflödesanalys, likviditet och nyckeltal upprättas
 • När Agriwise används i undervisningssyfte kan du som är kursledare skapa arbetsgrupper. Personerna som ingår i en grupp kommer då åt samma kalkyler och företagsalternativ och kan enkelt arbeta tillsammans. Även kursledaren har möjlighet att se gruppernas kalkyler och företagsalternativ.

Ta gärna en titt på vår demonstrationsvideo!

Fler nyheter som är på gång

Vi arbetar just nu med att uppdatera samtliga kalkyler till nytt år. Arbetet beräknas vara färdigt i början av 2021.

Kalkylerna kommer även att få flera nivåer på täckningsbidrag!

Parallellt arbetar vi även med att förbättra databoken med aktuell information med priser och kvantiteter.