Välkommen till Agriwise!

Agriwise är ett driftplaneringsprogram för dig som är verksam inom trädgård- eller jordbruksbranschen. Programmet kan användas både om du driver eget lantbruk eller om du arbetar med ekonomisk planering och rådgivning.

Med Agriwise kan du få en fullständig översikt av företagets ekonomiska situation med hjälp av en mängd olika funktioner. Du kan exempelvis skapa enskilda täckningsbidragskalkyler som sedan kan sammanställas i en driftsplan och du har möjlighet att se driftsplanen i resultaträkningsform. Driftsplanen går dessutom att jämföra med andra driftsalternativ och med ditt företags befintliga resultaträkning.

Under fliken Vad kan Agriwise göra? kan du läsa mer om programmets olika funktioner.

Den här versionen av Agriwise är utvecklad av Jordbruksverket och SLU.

 

 

 

Nyheter

Uppdaterad hemsida

Tack vare en sommarjobbare...


Läs mer >>

Byte av kalkylår

Kalkylår är uppdaterat till 2022. Kalkyler som återstår att göra: fjäderfä och trädgård.


Läs mer >>

Griskalkyler 2022

Nu är griskalkylerna för 2022 klara


Läs mer >>