Nyheter

Byggnadskostnader

Kring år 2000 fanns ett exceldokument för att beräkna byggkostnaden för lantbruksbyggnader inklusive inredning. Dokumentet användes av bland andra byggrådgivare. Uppgifterna som fanns i dokumentet, kostnad för schakt, gjutning, byggande av väggar, kostnad för dörrar, inredning, mjölkutrustning, ventilation, etc har uppdaterats till aktuella priser och nya poster har lagts till. Tillsammans med beräkningar och rapporter finns nu detta som ett val i Agriwise. Användare med företagsabonnemang kan välja traditionell Agriwisekalkyl eller Byggnadskostnad under "Redigera företagsalternativ". Särskilda Byggnadskostnadsabonnemang finns också. För pris mm se "Abonnemang och priser". 

/Agriwiseteamet

Äntligen nytt år!

Äntligen är kalkylerna för 2024 klara. De baseras på uppgifter från 2023. Om du av någon anledning vill komma åt 2023 eller tidigare års kalkyler kan du välja kalkylår när du lägger till kalkyl.

/Agriwiseteamet

Ekokalkyler 2024

Ekokalkylerna för 2024 har nu publicerats i PDF-form. Du hittar dem här under menyvalet "Kostnadsfria kalkyler". Det går även bra att använda dem i Agriwise, tänk då på att ändra kalkylår till 2024 för att få fram de nyaste kalkylerna.

/Agriwiseteamet

Ekologiska djurkalkyler klara

De flesta ekologiska täckningsbidragskalkyler för djur 2024 är nu klara. Ni hittar dem genom att välja år 2024 när täckningsbidragskalkyl ska läggas till.

Ekologiska växtodlingskalkyler för 2024

De flesta ekologiska växtodlingskalkyler är nu publicerade. Ni hittar dem genom att välja årtal 2024 när ni ska lägga till täckningsbidragskalkyl. 

Maskinkostnader i Databoken

Genom ett samarbete med Maskinkalkylgruppen kan vi presentera vissa av deras uppgifter i databoken. Vi har gjort ett urval av uppgifter att publicera och publicerar dem så att man kan följa prisutvecklingen över tiden. Än så länge finns bara kostnaden för vissa körslor men inom kort kommer vi att fylla på med återanskaffningsvärden och timkostnader.

Databoken får nytt utseende

I förra veckan strukturerades Databoken om. Strukturen blir tydligare och vi har samtidigt en plan för att fylla på med flera uppgifter i den. Först ut är utsädeskostnaden som ni nu kan följa i Databoken. Det kommer mera...

/Agriwiseteamet

Uppdatering 20230920

Den 20 september uppgraderades Agriwise och ett par fel rättades. Det är numera återigen möjligt att ta bort en användare ur ett abonnemang. Och arbetskostnaden som i vissa fall kunde beräknas fel har rättats.

/Agriwiseteamet

Planerat driftstopp tisdag den 20 juni, OBS!

PÅ grund av en uppdatering av våra servrar kommer vi att behöva stänga Agriwise. Detta görs på tisdagen den 20 juni mellan kl 11.30 och 13.00. Programmet är alltså inte tillgängligt under den perioden men vi hoppas att ni har förståelse för det.

/Agriwiseteamet

Uppdatering 2023-06-07

Nu har årets täckningsbidragskalkyler publicerats som PDF. De finns tillgängliga på "den svarta menyn till vänster" inne i programmet. Det gäller både konventionella och ekologiska kalkyler.

/Agriwiseteamet

Ekokalkyler 2023

Nu har ekokalkylerna för 2023 färdigställts och finns tillgängliga under menyvalet "Kostnadsfria kalkyler". Kalkylerna är i PDF-form och kan inte redigeras. Om ni vill kunna redigera ekokalkylerna behöver ni ett kostnadsfritt ekoabonnemang för Agriwise.

/Agriwiseteamet

Driftsättning 10 maj

I onsdags driftsattes förbättringar av Agriwise. Driftsättningen var lyckad. Det är nu möjligt att söka upp gamla täckningsbidragsmallar när en kalkyl ska läggas till. Detta är särskilt viktigt för kalkyler som inte upprättas varje år men där det kan finnas en gammal kalkyl att utgå ifrån. Det har också varit problem med inloggning för nya användare vilket har rättats. Vid utskrift av flera rapporter samtidigt hamnade inte alltid försättsbladet först men det är rättat. Tabbfunktionen har förbättrat enligt det särskilda tillgänglighetsdirektivet. I övrigt ytterligare en del smårättningar.

/Agriwiseteamet

Driftsättning i veckan

I den här veckans driftsättning har det som vanligt varit en del smårättningar som du som användare knappt märker. För de användare som loggar in första gången har vi reparerat tågordningen så att användaren leds igenom de steg som krävs innan abonnemanget är klart att använda. Detta har fungerat tidigare men brutits i föregående uppdatering. 

/Agriwiseteamet

Drtiftsättning 22 mars

Igår genomfördes en driftsättning. Decimaltecken kunde i vissa fall visas som en punkt (.) vilket nu har rättats till ett komma (,). Företagsalternativ har fått ett något nytt utseende när man skapar ett nytt företagsalternativ. Prestandan i programmet har också förbättrats på flera punkter. 

/Agriwiseteamet

Nytt kalkylår!

Från och med idag är Agriwise inställt på kalkylår 2023. Det innebär att kalkylerna har uppdaterats med utfallet för 2022 och kan användas som förkalkyler i år (därav namnet 2023). En del kalkyler saknas fortfarande men vår förhoppning är att de snart ska färdigställas. Om ni har behov av en kalkyl som ännu inte uppdaterats får ni använda kalkylen för 2022 och uppdatera den själva. Annars är rekommendationen INTE att blanda kalkyler från olika år. Årtal på täckningsbidragskalkyler väljer ni enkelt när ni lägger till nya kalkyler (högst upp till höger på dialogrutan för att lägga till kalkyl).

Uppdatering 1 feb

I förra veckan uppdaterades Agriwise. Det var flera underliggande program som driver programmet och hemsidan som behövde uppdateras. I övrigt var det smårättningar här och var som att inte en stallgödselkalkyl tas bort när en täckningsbidragskalkyl tas bort om någon annan täckningsbidragskalkyl använder samma stallgödselkalkyl. I vissa fall kunde det även bli problem med betalning av abonnemanget som nu är löst.

/Agriwiseteamet

Kampanjpris

Denna vecka är det Elmia för första gången på fyra år. Det vill vi fira med ett extraerbjudande på Agriwise. Alla som köper ett abonnemang under perioden 18 - 31 okt får 25% rabatt på priset. För lantbruks- och rådgivarabonnemang är priset redan reducerat när du köper abonnemanget på nätet. Köper du ett företagsabonnemang dras rabatten av vid köpet. Naturligtvis kan du prata med oss i Jordbruksverkets monter på Elmia den 19-21 oktober.

Hoppas att vi ses

/Agriwiseteamet

Uppdatering 12 oktober

Återigen en lyckad uppdatering. Som vanligt en del smårättningar här och var. Bl a att personer som får fullmakt att ändra i en driftsplan INTE kan definitivmärka kalkylen. För administratören av programmet har en förbättring skett där småkostnader kan förändras med index istället för att beräknas manuellt.

Veckans driftsättning

Tyvärr blev det en miss i driftsättningen och en fil till en databas kom inte med. Men det löste sig på några timmar och därefter fungerar programmet som det ska.

Den viktigaste nyheten är en ruta under företagsalternativ där användaren bockar i att kalkylen är klar för presentation. Innan den bockas i är alla utskrifter märkta utkast och preliminär. Förändringen är gjord för att undvika att ett utkast används i t ex ett bankärende.

Priser i databoken

Ni följer väl prisutvecklingen i lantbruket via Databoken Online? Officiell statistik bearbetas och presenteras på månadsbasis. Ovärderligt vid all kalkylering.

Ekokalkyler för 2022

De flesta ekokalkyler har gått att använda i Agriwise en längre tid, men när nu den sista prisuppgiften ramlat in för den sista ekokalkylen, finns alla ekokalkyler i PDF-form här på sidan. Gå till gratiskalkyler och välj det som intresserar dig.

/Agriwiseteamet

Programuppdatering 31 aug

Igår uppdaterade vi Agriwise och det gick bra. I uppdateringen ingick en del buggrättningar: röd text i sidfoten på utskrifter från utskriftscentralen, fel i TB på rapporten Summering TB-kalkyler, fel i beräkning av produktionskostnad per enhet i TB-kalkylen för gårdsstödet, fel i den detaljerade resultaträkningen vid negativ kostnad.

En efterfrågad uppdatering är ett försättsblad som nu är möjlig att skriva ut från utskriftscentralen.

/Agriwiseteamet

Uppdaterad hemsida

Tack vare en sommarjobbare har vår hemsida fräschats upp med ett modernare utseende. Men alla funktioner som funnits tidigare finns naturligtvis kvar.

Byte av kalkylår

Då nu (nästan) alla kalkyler för lantbruksproduktion är klara har årtalet i Agriwise ändrats till 2022. Det innebär att det är de nya kalkylerna som ni automatiskt får upp när ni skapar ett nytt företagsalternativ. Äldre kalkyler finns liksom tidigare tillgängliga via årtalsvalet i lägga till bidragskalkyl. De kalkyler som återstår att uppdatera till 2022 års nivå är fjäderfä, både ekologiskt och konventionellt samt ekologiska kalkyler för trädgårdsodling.

/Agriwiseteamet

Griskalkyler 2022

Nu är griskalkylerna för 2022 klara. Notera att de bygger på genomsnittliga volymer och priser för året. Spannmålspriset är avsalupris i skörd med tillägg för hantering mm. Priset på spannmål speglar alltså inte dagens nivå.

/Agriwiseteamet

Griskalkyler - eko

Nu är de ekologiska griskalkylerna uppdaterade!

/Agriwiseteamet

Kalkyluppdatering 2022-1

Under dagen har mjölk- och köttkalkyler för 2022 uppdaterats. Liksom tidigare avser de en genomsnittlig prisbild under 2021 och speglar inte dagens priser. Kalkyler som återstår att uppdatera:

Konventionella
Fröodling
Grisar
Får
Fjäderfä

Ekologiska
Fröodling
Trädgård
Grisar
Fjäderfä

Flera kalkyler kommer under vecka 13.

/Agriwiseteamet

Nytt kalkylår - 2022

Nya kalkyler för 2022 har börjat att läggas till och ni hittar dem om ni byter år när ni lägger till kalkyler. Vi kommer inte att byta till kalkylår 2022 förrän de flesta djurkalkylerna är färdiga. Men det är inget som hindrar från att ni börjar titta på de nya redan nu. 

Kalkyler för 2022 bygger på priser och kvantiteter som gällde 2021. Vi vet att priset på spannmål, konstgödsel, foder, diesel och el har stigit väsentligt sedan dess. Detta måste varje enskilda användare justera i de kalkyler som används. 

Vi beräknar att de flesta djurkalkylerna ska vara färdiga till 8 april.

/Agriwiseteamet

20211207 Agriwise kommer att vara stängt onsdag 8 dec på eftermiddagen

I morgon onsdag 8 dec gör vi uppdateringar av Agriwise. Dessa uppdateringar är större än vanligt och därför rekommenderar vi att alla loggar ur programmet kl 14 i morgon. Om allt går som det ska kommer programmet åter att vara i drift kl 17. Tiderna är ungefärliga. Uppdateringen gäller bl a det underliggande programmet som hanterar hemsidan och databoken.

/Agriwiseteamet

20211110 Lyckad programuppdatering

Dagens programuppdatering är nu gjord och ni kan använda programmet som vanligt. Programmets kontroller är igång igen. I övrigt har vi optimerat prestandan och förbättrat tillgängligheten som är ett lagkrav. Ni hittar även kalkylmallarna i PDF-form i "den svarta menyn" i vänsterkant.

/Agriwiseteamet

20211110 Ordinarie programuppdatering

Onsdag den 10 nov kl 15 görs en programuppdatering. Räkna med att det kan förekomma störningar kl 15-16.

/Agriwiseteamet

20211108 Återställd prestanda

Efter dagens akuta driftsättning har vi fått tillbaka den gamla prestandan. Däremot har vi inte fått igång kontrollerna att driftsplanen är korrekt upprättad. Detta kommer att åtgärdas i den ordinarie driftsättningen onsdag den 10 nov. Tack för ert tålamod.

/Agriwiseteamet

20211108 Akut driftssättning

Måndagen den 20211108 kl 15 kommer en akut driftsättning göras för att få programmet att fungera som det borde. Räkna med att systemet inte är tillgängligt mellan kl 15 och 16.

/Agriwiseteamet

Prestandaproblem

Vi är tyvärr mycket medvetna om de problem ni upplever i Agriwise just nu. Systemet är mycket segt och vissa funktioner går inte alls, t ex skriva ut resultaträkning. Vi har identifierat flera orsaker till problemet och jobbar så mycket vi kan för att lösa problemen. Vår förhoppning är att kunna patcha systemet på onsdag och att det därefter ska gå att arbeta i systemet på ett tillfredsställande sätt.

Ned beklagande för det inträffade

Agriwiseteamet

Driftsinformation

Inloggningen till Agriwise fungerar återigen som den ska. Vi vet att många upplever att programmet går långsamt. Det är ett problem som vi tar på största allvar och gör allt för att förbättra.

/Agriwiseteamet

TILLFÄLLIG LÖSNING!!

Tillfällig lösning på problemet att det inte går att logga in. Istället för att klicka på "logga in" använder ni er av denna länk:
https://minapp.jordbruksverket.se/mg-local/autostart?resource=agriwise&uri=/application

Klicka på den eller kopiera och klistra in den i din webläsare.

Vi återkommer nr problemet är löst.

/Agriwiseteamet

AGRIWISE ligger nere!

AGRIWISE ligger nere!
Tyvärr ligger Agriwise nere. Problemet är anmält, idag 28 okt, men vi har inte någon färdigtid ännu.
Vi hoppas att ni kan ha lite tålamod.

Hälsningar
Agriwiseteamet

Nytt kalkylår - äntligen!

Tyvärr blev kalkylerna för 2021 försenade men nu är de flesta färdiga. Därför är nu standardkalkylerna för kalkylår 2021. Foderstaten för mjölkko har räknats om med nya förutsättningar och nu finns det två mjölkkokalkyler: en där majs ingår och en med traditionellt grovfoder. Vi arbetar med att då de sista kalkylerna klara och räknar med att de är klara inom den närmsta tiden. Är ni i behov av en kalkyl som fanns 2020 men som inte blivit uppdaterad ännu kan ni enkelt ändra kalkylår till 2020 när ni lägger till TB-kalkyl. 

/Agriwiseteamet

Uppdatering 21 april

Idag har vi uppdaterat Agriwise och allt har gått bra. En mängd förbättringar har gjorts, t ex:

 • Färgerna har ändrats för att uppfylla krav på tillgänglighet enligt EU-direktiv
 • Kontonamn kan anges i balansräkningen
 • Studenter kan ge fullmakt till en lärare att se företagsalternativ skapade i Mitt studentabonnemang
 • Studenter har tillgång till Databoken
 • Eurokurs och transportkostnad har dolts under Företagsalternativ
 • Konton får namn efter baskontoplan i den ekonomiska sammanställningen
 • Ny betalningstjänst
 • Alla utskrifter har samlats i en Utskriftscentral som finns under menyvalet Rapporter. Olika rapporter kan skrivas ut samtidigt och bildar då en PDF-fil.

/Agriwiseteamet

Uppdatering 3 mars är klar!

Uppdateringen av Agriwise gick bra. Nyheter i den nya versionen är en förbättring av företagsalternativen. Nu kan du jämföra med eller utan interna poster men då ska du vara noggrann med att det är balans i de interna balanserna! Du kan också jämföra ditt beräknade driftsalternativ med det faktiska utfallet via SIE-fil. 

Utöver detta har ett antal mindre buggar rättats:

 • Kopiering av företagsalternativ får nu även med ränta på lån och balansräkningens marknadsvärden.
 • Vissa konton har spärrats i samintäkt/-kostnad då dessa användes som rubriker
 • Belopp tillagda under samintäkt/-kostnad ingår i underlaget till likviditetsplanering.
 • Varningarna är åter i färg.

/Agriwiseteamet

Driftsättning 3 mars

Onsdag 3 mars kommer en ny version av Agriwise att driftsättas. Räkna med begränsad tillgänglighet mellan 14.30 och 17.00.

/Agriwiseteamet

Uppdatering 3 februari klar!

Ytterligare en uppdatering har genomförts med positivt resultat! I denna version har vi på mångas begäran infört flera nivåer på täckningsbidrag. Denna uppdelning gör det enklare att upprätta en driftsplan och minskar risken för dubbelräkning av vissa kostnader.

Övriga förbättringar:

 • Sammanställning av verksamhetsgrenar går att exportera till excel
 • I rapporten Jämför företagsalternativ kan användaren välja om hen vill se alla sina upprättade företagsalternativ eller bara alternativen för det aktuella företaget
 • Senaste kompletta databok, 2015, finns som pdf
 • Programmet har anpassats till riktlinjer för hemsidor och program enligt särskilt EU-direktiv

Buggfixar

 • Fel vid PDF-utskrift av balansräkning-marknadsvärden rättat
 • Fel där samintäkter inte alltid kom med i Rapport-driftsplan rättat

/Agriwiseteamet

Driftsättning 3:dje februari

Onsdag den 3:dje kommer en ny version av Agriwise att driftsättas. Räkna med begränsad tillgänglighet mellan 14.30 och 17.00.

/Agriwiseteamet

Uppdatering 9 december

Dagens uppdatering har gått bra. Följande nyheter finns nu i drift:

 • Möjlighet att titta på täckningsbidragskalkyler utan att skapa ett företagsalternativ! Klicka på de tre vågräta strecken högst upp till vänster i bilden.
 • Rapporten Driftsplan är kompletterad med årsproduktion för att enklare kunna stämmas av.
 • Buggen som omöjliggjorde viss uppdatering av Databoken är rättad.
 • Kontospecifikationen i Ekonomisk sammanställning är rättad.
 • Buggen som uppstod då samma kontonummer förekom flera gånger i Fördelning till verksamhetsgrenar är rättad.
 • Mm

/Agriwiseteamet

Driftsstörning 19 nov

Torsdagen den 19 november kommer Agriwise server att flyttas, det innebär att Agriwise inte kommer att vara tillgängligt. Fredagen den 20 november ska allt vara som vanligt igen.

/Agriwiseteamet

Uppdatering 15 okt

Agriwise uppdateras löpande ca var tredje vecka. Uppdateringarna kan vara buggrättningar och nya funktioner. Den här veckan driftsatte vi att kopplingar mellan stödfunktionerna "Samintäkt och -kostnad" och "Fördelning till verksamhetsgrenar" fungerar som de ska. Vi rättade också fullmaktsfunktionaliteten. Flera mindre rättningar och förbättringar gjordes också.

/Agriwiseteamet

Ekoabonnemang- GRATIS!

För att ta del av ekokalkylerna i Agriwise har ett särskilt abonnemang skapats: ekoabonnemang. Att skaffa ett sådant abonnemang är kostnadsfritt!

Så här gör du:

 1. Välj "Logga in" längst till höger på den svarta listen i överkant av bilden.
 2. Välj om du har BankID på datorn eller någon annanstans
 3. Ange ditt personnr
 4. Bekräfta med din kod i BankID
 5. Ange dina uppgifter
 6. Välj abonnemang: Ekoabonnemang som är gratis

Problem: support.agriwise@jordbruksverket.se

Observera att man i ekoabonnemanget endast kommer åt kalkylerna för ekologisk produktion. För att nyttja resterande stödfunktioner i programmet behöver man upprätta ett abonnemang som man betalar för. Se mer under fliken Abonnemang & priser. 

Lycka till
/Agriwiseteamet

Ekokalkyler klara!

Nu är samtliga ekokalkyler färdiga. Det innebär att du i Agriwise hittar täckningsbidragskalkyler för:

 • Djur: mjölkko, sugga, etc
 • Växtodling: Höstvete, potatis, slåttervall, etc
 • Grönsaksodling: Rödbetor, morötter, broccoli, etc
 • Bär: Jordgubbar, hallon, svarta vinbär

Flera olika experter har deltagit i framtagandet och de har finansierats med stöd från Jordbruksverket. Därför är de GRATIS att ta del av. Läs mer om hur du kan skaffa ett ekoabonnemang till Agriwise i särskild nyhet.

/Agriwiseteamet

Underhåll 24 juni

Agriwise kommer att ha störningar den 24 juni mellan kl 10 och 14 beroende på driftsättning av ny version. Den nya versionen innehåller en mängd buggrättningar. Vi hoppas att ni kan planera för detta och har överseende med det.

/Agriwiseteamet

Nytt år

Nu är det hög tid att börja använda de nya kalkylerna för 2020. De allra flesta är nu klara och nu finns som bekant även de ekologiska kalkylera! Du behöver inte göra något - vi har ställt om så att du når de nya kalkylerna automatiskt. Men om du av någon anledning vill komma åt de gamla kalkylerna också så finns de naturligtvis kvar och du behöver bara byta kalkylår när du lägger till en kalkyl för att hitta dem.

/Agriwiseteamet

Ekologiska kalkyler!!

Nu har vi fyllt på med grovfoder och rotfrukter bland kalkylerna för 2020. Men kanske ännu mer spännande är att vi också lagt upp en hel del ekologiska växtodlingskalkyler. Djurkalkylerna, både ekologiska och konventionella kommer inom kort.

/Agriwiseteamet

Nyhet!! TB-kalkyler för 2020

Arbete pågår med att uppdatera kalkyler till 2020. Hittills har spannmål och oljeväxter uppdaterats. Flera kalkyler kommer inom kort. Du hittar de nya kalkylerna genom att välja årtal i dialogrutan för att lägga till TB-kalkyler.

/Agriwiseteamet

Ny version! 26 feb

Idag har Agriwise uppdaterats. Bland nyheterna i denna version finns:

 • Möjlighet att dölja rader med 0 kr i balansräkningen
 • Ny rapport som efterliknar den traditionella driftsplanen
 • De interna balanserna hanterar stora och små bokstäver likvärdigt, dvs kg kan jämföras med KG.
 • Kalkylnamnen i de interna balanserna är klickbara och tar dig till önskad TB-kalkyl
 • Resurserna Åker och bete summeras under företagsalternativ/produktion
 • Bildfiler kan bifogas till driftsplanen
 • Datum för senaste gången företagsalternativet sparades
 • Valbart om alla konton ska föras över till den ekonomiska sammanställningen (som tidigare) eller endast konton 3000-6999. Det senare gör det enklare att stämma av personalkostnader, avskrivningar och räntor på företagsnivå 

Uppdatering 26 feb

Onsdagen den 26 februari kommer vi att uppdatera Agriwise. Räkna med att det kan förekomma driftsstörningar mellan kl 8.00 och 12.00. Vi meddelar när uppdateringen är klar.

/Agriwiseteamet

Ny version 28 jan

Idag har vi uppgraderat programmet. Som alltid strävar vi att göra det mera driftssäkert och användarvänligt. Här följer några exempel på vad som är nytt:

 • Tydligare markering vad som är fel när det inte går att spara
 • Varning när formler skrivs över i TB-kalkylerna
 • Varning för utelämnat transaktionsdatum i TB-kalkylerna (påverkar rörelsekapitalsberäkningen)
 • Varning om olika enheter jämförs i samma avstämningsgrupp i interna balanser
 • Uppdaterat näringsinnehåll i stallgödsel
 • Vid utskrift av flera TB-kalkyler samtidigt skapas numera endast en PDF-fil

Vi fortsätter vårt förbättringsarbete...
/Agriwiseteamet

Ny version gång

Efter lite besvär är nu agriwise uppdaterat. Vad är nytt?

 • Det går numer att dölja rader i TB-kalkylen som inte har något värde
 • Administratörer av abonnemang har fått en bättre överskådlighet av företagsalternativen
 • Bugrättning där användning av stallgödsel inte räknades med rapporten Summering TB-kalkyler
 • Uppdatering av en av de underliggande motorerna vilket ska ge ökad driftssäkerhet.

God Jul och Gott Nytt År önskar Agriwiseteamet

Uppdatering 20 dec

På grund av tekniska problem var vi tvungna att skjuta på gårdagens uppdatering. Den kommer istället att göras idag (fre 20 dec) och systemet kommer därför inte att vara tillgängligt till 100% mellan kl 12 och 15. Vi meddelar när uppdateringen är klar.

/Agriwiseteamet

Uppdatering ons 4 dec är klar!

Uppdateringen av Agriwise är nu klar och allt har gått bra. Detta är nyheterna:

 • Balansräkningen är nu utbytt och funktionaliteten är fullt utbyggd och testad. För säkerhets skull fungerar även den gamla balansräkningen ett tag till.
 • Förberett för att kunna använda ny kontoplan till nästa års kalkyler.
 • Förberett för mera data i Databoken
 • Diverse småfixar

/Agriwiseteamet

Uppdatering onsdag 4 dec kl 8-11

Då var det åter dags att uppdatera Agriwise. Systemet kommer inte att vara tillgängligt 100% mellan kl 8 och 11 onsdagen den 4 dec. Vi meddelar när uppdateringen är klar.

/Agriwiseteamet

Kostnad för arbetskraft

Databoken är nu uppdaterad med priser för arbetskraft - olika för växtodling och djurskötsel. Liksom för alla andra priser finns historik från 1 jan 2016.

/Agriwiseteamet

Uppdatering klar, 11 nov!

Uppdateringen har gått bra och en ny version av Agriwise finns nu tillgänglig. Versionen innehåller:

- Betaversion av en ny balansräkning. Arbetet med att förbättra balansräkningen fortsätter...

- Möjligt att spara på flera ställen. Särskilt användbart när programmet piper och du riskerar timeout.

- Rättat tabelluppställningar i Databoken

- Diverse mindre buggrättningar

/Agriwiseteamet

Uppdatering 11 nov

Måndagen den 11 november kommer vi att uppdatera Agriwise. Räkna med att det kan förekomma driftsstörningar mellan kl 8.00 och 11.00. Vi meddelar när uppdateringen är klar.

/Agriwiseteamet

Uppdatering klar!

Uppdateringen har gått bra och en ny version av Agriwise finns nu tillgänglig. Versionen innehåller:

- Buggrättning som kunde orsaka låsningar i den ekonomiska sammanställning

- Förberett för att kunna hantera olika årsversioner av täckningsbidragskalkyler

- Rättat utskrift från Databoken

- Diverse mindre buggrättningar

/Agriwiseteamet

Uppdatering torsdag 24 okt

Torsdagen den 24 oktober kommer vi att uppdatera Agriwise. Räkna med att det kan förekomma driftsstörningar mellan kl 9.00 och 12.00. Vi meddelar när uppdateringen är klar.

/Agriwiseteamet

Pris på el och diesel

2019-10-18

Databoken har uppdaterats med pris på el och diesel. Prisutvecklingen kan följas månad per månad sedan 2015.

//Agriwiseteamet

Nu fungerar databoken

2019-09-24

I fredags uppdaterade vi databoken, så nu är driftstörningarna borta.
Du hittar databoken under de tre vita strecken i vänstra hörnet och sedan "Databoken Online (beta)". 
Alla priser är ännu inte på plats, men vi arbetar med det!

// Agriwiseteamet

Databoken och andra nyheter

2019-09-13

Efter uppdateringen som gjordes i onsdag finns ett par förbättringar och nyheter i programmet:

 • Vi har gjort rättningar i den ekonomiska sammanställningen
 • Nu summeras SIE-filer i både resultat- och balansräkning
 • Vi har gjort mer enhetliga och snyggare rapporter
 • Vi har lagt in defaultvärden för gödselslag och stallperioder för djurkalkylerna
 • Nu har du tillgång till databoken med uppdaterade priser för 21 produkter

Dock har vi upplevt att det finns driftstörningar i databoken. Detta ska vi åtgärda så snart vi kan.

Trevlig helg önskar
Agriwiseteamet

Uppdatering 11/9 kl 9.00

2019-09-10

Imorgon, onsdag 11/9, kommer vi att uppdatera Agriwise för att utföra förbättringar.
Detta innebär att det kan förekomma driftstörningar mellan kl 9-12. 

Hälsningar 
Agriwiseteamet

Skriftlig manual

2019-09-09

Utöver instruktionsfilmerna finns det nu en skriftlig manual tillgänglig. Denna hittar du på förstasidan där filmerna finns. Klicka på de tre vita strecken i vänstra hörnet inne i programmet och sedan på "manual". Klicka på länken för att komma till den skriftliga versionen. 

Hälsningar
Agriwiseteamet

Uppdatering onsdag 14/8

2019-08-13

Imorgon, onsdag 14/8, kommer vi att hålla Agriwise stäng mellan kl 08-12. Detta för att vi gör en uppdatering av programmet. 
Vi kommer att göra flera små förändring som kommer att bidra till en bättre helhet!

Hälsningar
Agriwiseteamet

Tacka, ungtjur och glad sommar!

2019-07-08

Ni kanske har sett att vi den senaste tiden har fått in några nya kalkyler, bland annat korsningtacka och ungtjur. 

Nu vankas det sommarledighet för flera av oss i Agriwiseteamet, men när vi är tillbaka kommer vi att fortsätta att utveckla programmet. Bland annat kommer vi att fortsätta utvecklingen av databoken där ni kommer att hitta uppgifter om priser och kvantiteter. 

Glad sommar!!
// Agriwiseteamet

Uppdatering imorgon 26/6

2019-06-25

Imorgon onsdag 26/6 kommer vi att göra en ny uppdatering av programmet. Därmed kommer vi att stänga programmet för inloggning mellan kl 8-10 på morgonen. 

Hälsningar

Agriwiseteamet

Salix

2019-06-17

Nu finns det en kalkyl för salix! Denna hittar ni i fliken för växtodling och under rubriken för övrigt.

Hälsningar
Agriwiseteamet

Hökalkyl

2019-06-11

Ni kanske redan har sett att vi har fått en ny kalkyl för Hö, om inte så finns den tillgänglig under TB-kalkylerna för växtproduktion. 

Hälsningar
Agriwiseteamet

Konservärt - ny kalkyl

2019-06-05

Nu finns även en kalkyl för konservärt tillgänglig.

Agriwiseteamet önskar er alla en trevlig nationaldag!

Ny vallkalkyl

2019-05-31

Idag när det är Maj månads sista dag passar vi på att presentera vårt senaste tillskott i kalkylutbudet, nämligen Extensiv Vall.
Ni hittar den bland Grovfoder-kalkylerna.

Trevlig helg!

// Agriwiseteamet

Förbättringar i programmet

2019-05-29

Efter morgonens uppdatering av programmet har vi rättat till buggar och fått in en ny funktion för interna balanser. 
Istället för att behöva gå in i respektive kalkyl och justera pris eller kvantitet kan du nu göra det snabbt och enkelt inne i interna balanser. På så vis undviks många onödiga klick fram och tillbaka!

// Agriwiseteamet

Uppdatering kl 8-11 den 29/5

2019-05-28

Imorgon, onsdagen den 29 maj, kommer vi att uppdatera Agriwise. Därmed kommer programmet att ligga nere mellan kl 8-11.
Vid kl 11 går det bra att återigen logga in, och då i en uppdaterad version! 

// Agriwiseteamet

Ensilage - 2 skördar

2019-05-23

Nu har vi publicerat en kalkyl för ensilage -2 skördar. 

// Agriwiseteamet

Ny vecka - Nya kalkyler

2019-05-20

Vi börjar den nya arbetsveckan med att meddela att vi har lagt till två nya kalkyler, nämligen Sugga-nav och Sugga-satellit.

//Agriwiseteamet

Snöröjning som kalkyl

2019-05-13

Trots att sommaren står för dörren så har vi nu publicerat en kalkyl för snöröjning. 
Vi hoppas att denna kalkyl kommer till glädje för er som sysslar med entreprenadverksamhet.

// Agriwiseteamet

Hästhållning - ny kalkyl

2019-05-09

Idag har vi publicerat en ny kalkyl för dig som hyr ut stallplatser för häst. 
Kalkylen heter "Hästhållning" och ni hittar den under "Djurhållning" där du som vanlig lägger upp nya TB-kalkyler.

 

// Agriwiseteamet 

Nya funktioner på plats

2019-05-08

Efter förmiddagens uppdatering av Agriwise finns nu en funktion för att favoritmärka TB-kalkyler. Som användare kan du alltså favoritmärka en kalkyl genom att klicka på stjärnan inne i kalkylen vid dess namn. Du kan därefter använda dig av samma kalkyl i andra företagsalternativ. Du kommer att hitta dina favoritkalkyler under Företagsalternativ i fliken Produktion där du lägger till kalkyler. Dina favoriter samlas under stjärnan längst till höger. 

För er som använder de abonnemang där ni är flera användare kan administratören för abonnemanget favoritmärka kalkyler som alla användare ska kunna komma åt. Administratören har även ett litet bokmärke bredvid stjärnan inne i varje kalkyl, klicka på denna och alla användare kan använda sig av kalkylen! 

Väldigt enkelt och smidigt, men vi kommer att göra instruerande filmer som visar detta inom kort tid. 

 

Den här uppdateringen innebar även en hel del förbättringar för oss som förvaltar och utvecklar Agriwise för att vi snabbare och enklare ska kunna göra uppdateringar av kalkyler.

Ha det gott och om ni har frågor så är det bara att ni mejlar oss.

// Agriwiseteamet

 

Uppdateringsdags!

2019-05-07

Imorgon onsdag, mellan klockan 8.30-12.00, kommer vi att uppdatera Agriwise igen.
Denna gång kommer vi att lägga till en efterlängtad funktion, nämligen att kunna spara favoritkalkyler som kan användas i flera olika företag. 

 

Uppdatering klar

2019-04-23

Nu är uppdatering klar och det går återigen bra att logga in. 
Vi har rättat till ett par buggar som vi har hittat samt gjort förbättringar, bland annat i form av en autoköp/säljfunktion i stödfunktionen för interna balanser. 

 

Uppdatering av programmet

2019-04-18

På tisdag den 23/4 kommer vi att uppdatera Agriwise för att göra programmet ännu bättre. Uppdateringen sker kl 9.00 och då kommer det inte att vara möjligt att logga in. Vi informerar via webbsidan så fort det är möjligt att logga in igen. 

GLAD PÅSK!

Mellankalv - Ny kalkyl

2019-04-15

Nu finns en ny kalkyl för djurhållning, nämligen mellankalv.

Hälsningar 
Agriwise-teamet

Ökad användarvänlighet

2019-04-02

Vi arbetar löpande med förbättringar av Agriwise och vid den senaste uppdateringen gjorde vi ett antal justeringar så att du som användare får en bättre upplevelse av programmet.

Bland annat har vi placerat ut ikoner i form av ett ? där du snabbt kommer till den hjälpfilm som är aktuell för den funktion som du arbetar med.
Vi har även förbättrat användningen av funktionen för verksamhetsgrenar, för skolabonnemang och för funktionen justera pris.

Ännu fler förbättringar kommer att komma vid nästa uppdatering!

Underhållsarbetet klart

2019-03-29

Nu är underhållsarbetet klart och det går bra att logga in igen. 

Vi önskar alla en trevlig helg!

Underhållsarbete imorgon

2019-03-28

Imorgon fredag 29/3 kommer vi att utföra en uppdatering i Agriwise och därmed kommer man inte att kunna logga in under förmiddagen. 
Vi beräknar vara klara med uppdateringen vid lunchtid.

Påtår med kalkyler

2019-03-21

Nu har vi fyllt på kalkylutbudet med klöverfrö och stärkelsepotatis!

Helsäd är helklar!

2019-03-08

Innan vi tar helg vill vi meddela att vi nu har publicerat kalkylen för helsäd!

Trevlig helg till er alla!

Uppdateringen är klar

2019-03-06

Nu är uppdateringen av programmet klar och det går återigen bra att logga in. 

Planerat underhållsarbete

2019-02-28

På onsdag den 6/3 kommer vi att göra en planerad uppdatering av programmet mellan klockan 8.00-10.00. 
Under denna tid är det dessvärre inte möjligt att logga in. Så fort vi är klara med underhållsarbetet meddelar vi er om detta här på hemsidan. 

Nu finns timotejfrö

2019-02-19

Växtodlingskalkylerna har nu blivit fler då vi har publicerat kalkylen för timotejfrö.

Kalkyl för oljelin är tillgänglig

2019-02-15

Nu kan du lägga till oljelin i din driftsplan eftersom att vi har nu har publicerat kalkylen.

Trevlig helg till er alla!  

 

 

 

Slaktkvigan är publicerad

2019-02-12

Nu har vi publicerat ytterligare en kalkyl inom kategorin nötkreatur, nämligen slaktkviga köttras. 

Räkna med foderärt

2018-02-08

Nu finns kalkylen för foderärt tillgänglig.
Fler kalkyler är på intåg, bland annat står timotej runt hörnet och väntar på release.

Nu har vi släppt Agriwise!

2019-02-06

Nu är det möjligt att skaffa abonnemang!
För dig som är intresserad av ett Lantbrukar- eller rådgivningsabonnemang är det nu möjligt att teckna ett sådant. Klicka på "Logga in" och följ instruktionerna. Behöver du ett undervisnings- eller företagsabonnemang, d.v.s. där ni är många användare, maila oss på support.agriwise@jordbruksverket.se så hjälper vi er att upprätta ett sådant. 

Vi hoppas att ni uppskattar programmet!

Finslipning pågår!

2018-11-28

Vi finslipar användarvänligheten! 
Under december månad befinner sig programmet i fasen "användarvänlighet". Detta innebär att vi gör justeringar och lägger till finesser för att du som användare ska få ett mer lättarbetat program. Vi kommer även att visa upp programmet för flera intresserade och hoppas på att få mycket feedback som gör att vi kan förbättra programmet ytterligare. I tillägg har vi haft utbildning för kursledare som ska använda Agriwise i undervisningssyfte.

Elmia Lantbruk 2018

2018-10-16

Agriwise kommer att finnas på plats på Elmia lantbruksmässa som går av stapeln 24-26 oktober 2018. Ni hittar oss i Jordbruksverkets monter. Kom förbi och titta, testa och ställ frågor till oss.

Vi ses där!

Agriwise testkörs

2018-10-16

Under oktober månad har tre agronomstudenter från SLU Ultuna testkört det nya programmet. Studenterna har provat flertalet av funktionerna genom att mata in orimligheter, testat i olika webbläsare, kontrollerat uppdateringar och mycket annat för att se till att programmet fungerar och är tillförlitligt. Tack vare studenternas noggrannhet har vi identifierat fel och förbättringar som vi ska åtgärda, för att programmet ska uppfylla de förväntningar som finns, innan det släpps i januari 2019. Studenterna kommer under hösten och vintern att fortsätta utföra tester allteftersom funktioner antingen kommer till eller förbättras. 

Programmet används just nu även på SLU i Alnarp där en kurs med Lantmästare som studerar tredje året gör bland annat olika driftsalternativ för gårdar. 

 

Driftsplan 1.07

Ny version av Driftplaneringsprogrammet.

Nu finns en ny version av driftsplaneringsprogrammet tillgängligt för nedladdning. Den största nyheten med version 1.07 är att det nu är möjligt att arbeta med flera driftsplaner samtidigt. En ny version av Områdeskalkyler finns nu också tillgängligt för nedladdning. En bugg som störde beräkning av kompensationsstöd när man ändrade antal rader har åtgärdats. Inga priser eller kvantiteter är ändrade från version 17:1.

Områdeskalkyler 2017

Områdeskalkyler version 2017 finns nu tillgängliga

Områdeskalkyler för 2017 finns nu tillgängliga på Agriwise hemsida. För driftsplansabonnenter finns också komprimerade mappar med samtliga kalkyler tillgängliga områdesvis. Tyvärr har det ännu inte varit möjligt att uppdatera installationsprogrammet med de nya kalkylerna. Kalkyler för sockerbetsodling har blivit försenade på grund av sjukdom, men beräknas finnas tillgängliga i slutet av november. Kalkyl för rundbalsbärgning av halm är en ny kalkyl för i år.

Områdeskalkyler 2016

Områdeskalkyler för 2016 finns nu tillgängliga på hemsidan.

Delvis uppdaterade Områdeskalkyler för 2016 finns nu tillgängliga på hemsidan. Viktiga poster i kalkyler som intäkter, foder-, utsäde-, gödselmedel- och energikostnader är uppdaterade. Underlag för nya uppgifter är prisstatistik och prisindex från Jordbruksverket. Mer information finns i förklaringstext som bifogas varje kalkyl. Kalkylerna har också anpassats till utformningen av stödsystemet i landsbygdsprogrammet 2014 – 2020.