Länkar

VETA

VETA är en modul där syftet är att du som företagare kan bli lite klokare inom företagsledningsområdet och framförallt få insikter i var det kan vara motiverat för dig att skaffa mer kunskap.

Materialet är en självuppskattning och ska användas för att ta fram en kompetensutvecklingsplan. Du kommer att kartlägga din nuvarande kompetensnivå samt ditt önskvärda läge.

Veta-modulen är en grund för behovsgrundad och riktad kompetensutveckling bland landets lantbruks- och trädgårdsföretagare, som vill utveckla och driva lönsamma företag.

Hem (slu.se)

 

Strategisk företagsledning

SLU tillsammans med KCF (KompetensCentrum Företagsledning) erbjuder en utbildning inom företagsledning. Kursen är uppdelad i följande ämnesområden (kallade pelare): Ekonomi, Ledarskap, Marknad, Produktion och Strategi.  I följande filmer kan du se en sammanfattning av kursen.

Pelare Ekonomi
Pelare Ledarskap I
Pelare Ledarskap II
Pelare Marknad
Pelare Produktion
Pelare Strategi I
Pelare Strategi II
Pelare Strategi III

 

För mer information om kursen se www.slu.se/kcf