Länkar

VETA

VETA är en modul där du som företagare kan få mer information inom företagsledningsområdet och vad du kan skaffa dig mer kunskaper om. Du får kartlägga din nuvarande kompetensnivå och den kompetensnivå du vill ligga på. Materialet är en självuppskattning och kommer senare användas för att ta fram en kompetensutvecklingsplan bland landets lantbruks- och trädgårdsföretagare för att landets företag ska kunna utvecklas ännu mer.

Hem (slu.se)

 

Strategisk företagsledning

SLU erbjuder tillsammans med KCF (KompetensCentrum Företagsledning) en utbildning inom företagsledning. Kursen är uppdelad i ämnesområdena (så kallade pelare) ekonomi, ledarskap, marknad, produktion och strategi. I följande filmer kan du se sammanfattningar av kursen.

Pelare Ekonomi
Pelare Ledarskap I
Pelare Ledarskap II
Pelare Marknad
Pelare Produktion
Pelare Strategi I
Pelare Strategi II
Pelare Strategi III

För mer information om kursen se www.slu.se/kcf