Om Agriwise

Denna version av Agriwise är en uppdatering av programmet. Tidigare bedrevs Agriwise som ett samarbetsprojekt mellan fler parter. År 2015 tog Jordbruksverket över verksamheten med målet att skapa en användarvänlig tjänst som kan nyttjas av en stor målgrupp. Projektet med att utveckla nya Agriwise har involverat personer från Jordbruksverket, SLU, konsulter och jordbruksföretagare, allt för att skapa en tjänst som är anpassad för alla tilltänkta användare.

Datan som används i kalkylerna hämtas från organisationer inom branschen och uppdateras årligen. Detta görs för att användarna ska få korrekt och aktuell information.

 

Kontakta oss

Är du nyfiken på nya Agriwise? Eller har du andra frågor om programmet?

Om du vill komma i kontakt med oss går det bra att skicka ett mail till support.agriwise@jordbruksverket.se

Vi återkommer till dig så fort vi kan!

 

Kända fel som vi arbetar med att åtgärda: