Energikalkyler

Kalkyler för odling av energigrödor finns nu tillgängliga i Agriwise. De har sedan tidigare givits ut i pappersform. Här kan du ladda ned det senaste årets (2021) kalkyler gratis. Vill du även använda dem i Agriwise för att kunna räkna med egna siffror finns den möjligheten via ett eko-abonnemang. Eko-abonnemanget ger tillgång till vissa delar av Agriwise och kalkyler för såväl ekologisk produktion som för energigrödor. 

Kalkylerna hittar du naturligtvis under fliken Energi.

Här är kalkylerna i PDF-format:

Energigrödor 2021, riksområde 1
Energigrödor 2021, riksområde 2
Energigrödor 2021, riksområde 3

Lycka till!